Enter a model number or name


Finansijske institucije se suočavaju sa brojnim izazovima u uslovima današnje ekonomske klime. Sposobnost da se zaštite klijenti, osoblje, imovina i prostorije je podjednako važna za banku kao i pružanje klijentima jednog otvorenijeg “samouslužnog” stila bankarstva. Međutim, takav pristup može dovesti do toga da osoblje bude izloženije fizičkim napadima.

Izazov

Uobičajeni problemi vezani za finansijske institucije sa više lokacija uključuju nadgledanje područja visokog rizika, bezbednost klijenata i osoblja i upravljanje zonama ograničenog pristupa. Svi ovi izazovi mogu biti prevaziđeni upotrebom integrisanih rešenja kompanije Tyco Security Products.

Rešenje

Nagledanje područja visokog rizika
Kako se bankomati moraju redovno dopunjavati, a objekti za brzo deponovanje samouslužnog tipa redovno prazniti, povećan je i rizik nastanka bezbednosnih problema kao što su pljačke, razbojništva, podizanje novca sa računa pod prisilom, pa čak i grupnih nasilnih provaljivanja u prostorije. Naše integrisano rešenje može biti tako kofigurisano da reaguje na kretanje, uhvati ga vidnim poljem kamere i snimi digitalnim rekorderom. Istovremeno se aktivira se alarm koji se prikazuje na Tyco sistemu kontrole pristupa, što omogućava operateru da reaguje na odgovarajući način. Posedovanje video snimka kao dokaza umnogome povećava mogućnost povraćaja ukradenog novca.

Ograničeni pristup

Odlučujući se za smanjenje broja fizičkih barijera između pojedinih odeljenja, elektronko obezbeđenje Vam može pomoći da otežate pristup neovlašćenom osoblju u područja ograničenog pristupa. Korišćenjem našeg softvera kontrole pristupa za označavanje svakom zaposlenom može biti izdata identifikaciona kartica koja ujedno služi i kao pristupna kartica. Ovim se eliminiše potreba za upotrebom više kartica za više lokacija, čime se štedi i vreme i novac. Ta jedna kartica omogućava pristup zaposlenima u zavisnosti od njihovog nivoa ovlašćenja, na primer zaposleni može da pristupi kancelarijama ali ne i prostoriji sa sefovima.

Bezbednost klijenata i osoblja

Uvek prisutna i zabrinjavajuća pretnja za zaposlene i klijente je nasilje koje prati pljačke banaka, pljačke bankomata, podizanje novca pod prisilom ili čak grupno nasilno provaljivanje u prostorije banke. Suštinsko preventivno sredstvo je posedovanje kamera koje su efikasno pozicionirane i koje prave snimke visokog kvaliteta. Znanje da će svaki incident biti uočen kamerama i snimljen na sistem upravljanja videom daje određenu dozu spokojnosti. Video snimci mogu biti brzo biti prebačeni na DVD ili USB, za potrebe policijske istrage koja će uslediti.

Sa integracijama Tyco international kompanije možemo obezbediti dokazano rešenje za Vaše jedinstvene finansijske i bankarske zahteve.

O nama

DSC (Digital Security Controls) je svetski lider u oblasti elektronske bezbednosti. Od samog nastanka, eksperti zaposleni u kompaniji DSC bili su vodeći u ovoj oblasti. Od naših revolucionarnih kontrolnih panela, preko vodećih proizvoda za monitoring putem IP alarma, pa do sadašnjih elegantnih, modernih i samostalnih bežičnih panela, kompanije DSC se uvek isticala u oblasti bezbednosti..