IMPASSA samostalni dvosmerni bežični bezbednosni sistem SCW9057

SCW9057

 • Podrška za 64 bežične zone i 16 bežičnih ključeva (bez upotrebe zonskogslota)
 • Opciona integracija za HSPA (3G) mobilnu mrežu, internet ili dualni komunikator
 • Jaki signal mobilne telefonije za optimizaciju postavljanja
 • Ugrađena dvosmerna audio VOX i voki-toki alarmna komunikacija preko fiksne i mobilne mreže
 • Dvosmerna bežična podrška: -4 tastature, -4 sirene, -16 bežičnih ključeva
 • Ažuriranje vremena u realnom vremenu pomoću mobilnog/internet komunikatora
 • Daljinska nadogradnja firmvera preko mobilne/internet mreže
 • Jednostavan proces bežičnog unosa podataka u uređaj
 • Programiranje šablona
 • Potpuno programabilne oznake od 32 karaktera
 • Povećani tasteri na tastaturi
 • 5 programabilnih funkcionalnih ključeva
 • Individualni FAP ključevi
 • 17 korisničkih šifara
 • 500 ublaživača (bafera) događaja
 • Funkcija redukcije lažnih alarma (CP-01)
 • Povećani tasteri na tastaturi
 • Spoljni displej za temperaturu
 • Biblioteka oznaka

Odobreni spisak: FCC/IC, UL/ULC, SIA CP-01, CSFM