Enter a model number or name


Globalni gubici usled krađa u maloprodaji za 2009. godinu iznose 114.8 milijardi dolara i to predstavlja povećanje gubitaka na globalnom nivou od 5.9% u odnosu na 2008. godinu. Najveći porast u posmatranom periodu, 8.1%, zabeležen je u Severnoj Americi.

Najveći deo porasta gubitaka pripisuje se porastu broja krađa od strane kupaca u maloprodajnim objektima, što se objašnjava lošim stanjem u globalnoj ekonomiji. Međutim, značajan deo ukupnih gubitaka pripisuje se i krađama od strane zaposlenih, čiji udeo u ukupnim gubicima varira od regiona do regiona. Severna i Latinska Amerika imaju najveće procente gubitaka koji su posledica krađa zaposlenih.

Izazov

Ovo su šokantne statistike, ali one predstavljaju samo neke od problema sa kojima se suočavaju privredni subjekti u maloprodaji. Tužbe za naknadu štete zbog povreda usled padova, pitanja efikasnosti poslovanja kao što su upravljanje redovima, trendovi marketinga na prodajnom mestu i kontrola magacina, sve su to redovni izazovi trgovine na malo, i svi mogu biti prevaziđeni upotrebom Tyco Security Products integrisanih rešenja.

Rešenje

Krađa
Suštinsko preventivno sredstvo za sprečavanje krađa je posedovanje kamera koje su efikasno pozicionirane i prave snimke visokog kvaliteta. Naše integrisano rešenje može nadgledati sumnjiva područja ili biti povezano sa mestom prodaje, koje će, uslučaju aktivacije alarma, biti snimljeno integrisanim digitalnim video rekorderom. Video snimci mogu biti brzo prebačeni na DVD ili USB, da bi bili na raspolaganju za policijsku istragu koja će uslediti.

Nasilje/Zlostavljanje osoblja
Ovo su potpuno neprihvatljivi problemi sa kojima se suočavaju zaposleni, ali sa efikasnim CCTV sistemom nadzora zaposleni mogu biti spokojni utoliko što znaju da će svaki incident biti uočen kamerama i zatim snimljen na sistem za upravljanje video nadzorom.

Efikasnost poslovanja
Integrisani sistem kontrole pristupa i video nadzora može unaprediti efikasnost poslovanja subjekta maloprodaje. Menadžer koji je zadužen za više prodavnica mora biti u stanju da ih sve nadgleda na daljinu, sa bilo koje lokacije. Korišćenje našeg besplatnog softvera za nadgledanje na daljinu, koji se dobija uz svaki kupljeni Intellex rekorder, može povećati efikasnost prodavnice putem nadgledanja redova, parkirališta, efikasnosti promocija u radnji i dr. Tužbe za nakandu štete zbog povreda zabobijenih usled saplitanja ili klizanja takođe mogu biti verifikovane korišćenjem napredne pretrage snimaka prostorija na našem sistemu nadgledanja, što umnogome može da smanji broj odštetnih zahteva.

Korišćenje našeg softvera za kontrolu pristupa može da pomogne da se uspostavi sistem jasno definisanih zona pristupa u magacinima/stanicama za utovar/prostorijama za skladištenje koji osigurava da jedino ovlašćena lica mogu da ostvare pristup, i to u za to predviđenom vremenu. Svaki neovlašćeni pristup će aktivirati alarm, incident će biti uočen kamerama, snimljen na naš sistem za upravljenje video nadzorom i prikazan uživo na Tyco sistemu kontrole pristupa, omogućavajući operateru da reaguje na odgovarajući način.

Sa Tyco Security Products integrisanim rešejnem možemo obezbediti dokazanu aplikaciju za Vaše jedinstvene zahteve u oblasti maloprodaje.

*Brojke preuzete iz Gobalnog barometra krađa u maloprodaji iz 2009. godine.

O nama

DSC (Digital Security Controls) je svetski lider u oblasti elektronske bezbednosti. Od samog nastanka, eksperti zaposleni u kompaniji DSC bili su vodeći u ovoj oblasti. Od naših revolucionarnih kontrolnih panela, preko vodećih proizvoda za monitoring putem IP alarma, pa do sadašnjih elegantnih, modernih i samostalnih bežičnih panela, kompanije DSC se uvek isticala u oblasti bezbednosti..