Enter a model number or name


Petrohemijska, naftna i gasna postrojenja imaju specifična i veoma često pitanja visokog rizika. Ona takođe moraju i da se prilagode strogim regulacijama i propisima uključujući antiterorističke standarde za hemijska postrojenja ili CAFT u SAD.

Ovaj standard pružiće svim uključenim industrijama veliki broj uputstava koja je potrebno pratiti kako bi bili sigurni da su sigurni u meri koja je najveća moguća i da je okruženje bolje zaštićeno u pogledu mogućih terorističkih napada i sličnih događaja.

Izazov

Petrohemijska, naftna i gasna postrojenja imaju specifična i veoma često pitanja visokog rizika. Ona takođe moraju i da se prilagode strogim regulacijama i propisima uključujući antiterorističke standarde za hemijska postrojenja ili CAFT u SAD.

Ovaj standard pružiće svim uključenim industrijama veliki broj uputstava koja je potrebno pratiti kako bi bili sigurni da su sigurni u meri koja je najveća moguća i da je okruženje bolje zaštićeno u pogledu mogućih terorističkih napada i sličnih događaja.

Rešenje

Zdravlje i sigurnost
Rad sa potencijalno opasnim materijama i praćenje potencijalno rizičnih procesa su samo neka od važnih pitanja po zdravlje i sigurnost sa kojima se zaposleni susreću. Stoga je postojanje kamera za video nadzor postavljenih efikasno tako da snimaju video u visokoj rezoluciji od suštinskog značaja za alate za upravljanje kojima se utiče na siguran i efikasan rad u ovakvim postrojenjima. Video snimci se mogu brzo prebaciti na DVD/USB za sve kasnije istrage ili potraživanja osiguranja.

Rad na mestima visokog rizika zahteva zaposlene koji su prošli stroge treninge pre nego što su stupili u rad na poslovima u vezi sa ovim rizičnim materijama. Kontrola pristupa može regulisati pristup određenim delovima, zabranjivati pristup zabranjenim sadržajima sve dok se kompletno ne završi trening, tako uticati na bilo koje povećanje rizika u vezi sa zdravljem i sigurnošću.

Ograničen pristup
U današnjim uslovima nestabilnog stepena opasnosti, od terorista do fundamentalista, od vitalnog je značaja osigurati da samo autorizovano osoblje ima pristup zabranjenim područjima koja sadrže razarajuće materije. Elektronska sigurnost može pomoći u postizanju ovoga. Korišćenjem našeg softvera za označavanje za kontrolu pristupa svakom zaposlenom može biti izdata jedna ID kartica za pristup koja zamenjuje potrebu za postojanjem više kartica po jednom zaposlenom, tako smanjujući utrošak vremena i troškove. Ova jedna kartica garantuje zaposlenima, u zavisnosti od nivoa dozvole,mogućnost pristupaspecifičnim delovima i osigurava da svako kretanje bude praćeno u sistemu celo vreme.

Spoljne pretnje
Sa integracijom sistema video nadzora i sistema kontrole pristupa svi događaji i alarmi se mogu pratiti 24/7 što je od suštinskog značaja za postrojenja koja imaju više lokacija. Svaki neautorizovani pokušaj prolaska i li kretnja u predefinisanom području nadzora aktiviraće alarm, a sve će biti snimljeno kamerama i sačuvano u sistemu za upravljanje video nadzorom. U vanrednim situacijama sistem može zaključati sva vrata ili ih automatski otključavati u predviđenim vremenima tokom dana.

Ukoliko se identifikovani nivo pretnje poveća, rad sistema može se promeniti u skladu sa nastalom situacijom tako da se pristupni nivoi pojedinih zaposlenih menjaju, a nivo bezbednosti se podiže na veći nivo.

Sa integrisanim rešenjima TycoSecurityProducts obezbeđuje vam dokazano rešenje za zahtevna okruženja u kojima se nalaze nafta i gas.

Molimo pogledajte naše specijalne aplikacije u sektoru za naftu i gas na našem web sajtu.

O nama

DSC (Digital Security Controls) je svetski lider u oblasti elektronske bezbednosti. Od samog nastanka, eksperti zaposleni u kompaniji DSC bili su vodeći u ovoj oblasti. Od naših revolucionarnih kontrolnih panela, preko vodećih proizvoda za monitoring putem IP alarma, pa do sadašnjih elegantnih, modernih i samostalnih bežičnih panela, kompanije DSC se uvek isticala u oblasti bezbednosti..