Enter a model number or name


U sektoru trgovine/proizvodnje, kompanije su prinuđene da idu iznad osnovnih fizičkih sistema bezbednosti. U vezi sa raznovrsnošću i kompleksnošću većine kompanija iz oblasti trgovine/proizvodnje, bezbednosni sistemi mogu biti jednostavni pa do vrlo kompleksnih.

većina ovih kompanija kombinuje sistem kontrole pristupa, video nadzor i sisteme za detekciju upada kako bi imali kompletno rešenje za zaštitu njihovih ljudi i sredstava. Zaštita od požara je takođe deo bezbednosnih i sigurnosnih sistema koji zahtevaju kompanije koje se bave trgovinom/proizvodnjom. Postoji povećana potreba za evakuacionim planovima u slučaju nezgoda, požara, prolivanja tečnosti, itd.

Trgovina/proizvodnja obuhvata ali nije njima ograničena: Proizvodnju, konstrukciju, komercijalne zgrade, hemijska postrojenja i javne komunalne usluge između ostalog.

Izazov

Postoje određeni izazovi sa kojima se kompanije iz ovih oblasti susreću kao i to da moraju da ispune određene trgovinske/proizvodne standarde. Bezbednosni i sigurnosni sistemi moraju biti pouzdani sa pouzdanošću od 100%. Ovi zahtevi ispunjeni su sa našim veoma dostupnim komponentama za saniranje nezgoda. Dodatno, kompanije moraju da imaju veoma posebne i dobro definisane procese evakuacije i izveštaje o zaposlenima.

Drugi izazovi su postavljenje instalacija u spoljnom prostoru i ekstremno visoke/niske temperature. To zahteva sistemske komponente koje funkcionišu u širokom spektru temperaturnih opsega, vlažnosti i pod uticajem drugih faktora kao što su prašina, maziva, itd.

Bez obzira koliko je vaše poslovanje raznovrsno, svi ovi problemi i bilo koji drugi mogu se rešiti pomoću integrisanih rešenja koja nudi Tyco Security Products.

Rešenje

Integrisani sistem kontrole pristupa, video nadzora, detekcije upada i požarni sistem
Integrisani sistem kontrole pristupa, video nadzora, detekcije upada i požarni sistem omogućava kompletno rešenje za poslovanje u trgovini/proizvodnji. Tyco rešenja su dobro pozicionirana u ovom tržišnom sektoru sa mogućnošću integracije svih zahtevanih komponenti.

Još jedna prednost koju donose Tyco sistemi kontrole pristupa i video nadzora je otvorena softverska oprema za razvoj (SDK) za partnere ili posebne i prilagođene integracije krajnjih korisnika.

Tyco sistemi kontrole pristupa omogućavaju veoma bogat set funkcija kao što je upravljanje alarmima sa korisničkim porukama operatera, zabrana povratka, formiranje redova, zone upada, zatvaranje radnih prostorija, omogućavanje filtera, logička/fizička konvergencija, visok nivo dozvola i privilegija za kontrolu ko ima pristup čemu i kada.

Najveći broj kompanija iz ove oblasti počinje da usvaja državne standarde SAD kao svoje sopstvene kao što je tehnologija pametnih kartica, PIV, FIPS, itd.

Upotreba Tyco sistema za rešavanje specifičnih situacija u sektoru trgovine/proizvodnje
Tyco Security Products i njegove jedinstvene funkcije čine ovo rešenje idealnim za sledeće oblasti:

Zatvaranje radnih prostorija: Omogućava sistemsku prevenciju prelaska osoba koje su kontaminirane iz jedne zone u drugu koja je zaštićena. U suprotnom, rešavanje ovakvih stvari prouzrokuje velike troškove i gubitke vremena. Ova jedinstvena funkcija može uštedeti vreme i troškove i garantuje uložena sredstva u Tyco integrisane bezbednosne sisteme.

Omogućavanje filtera: Ova funkcija može se koristiti u slučaju kada je potrebno da određeno područje bude nedostupno za sve zaposlene osim za one koji imaju posebnu dozvolu. To se može uraditi promenom dozvoljenog nivoa pristupa čitačima u vezi sa specifičnim područjem i postojanjem dozvole pristupa za pojedine nosioce kartica. Ovo je veoma efikasan način na koji bezbednosni administrator menja nivo pristupa određenom području i to bez dodira sa bazom podataka nosioca kartica.

Mobilni čitač: Čitač može raditi kako u povezanom (žično ili bežično) tako i u nepovezanom režimu rada (koristeći lokalnu bazu podataka) za saobraćaj, učionice za pohađanje obuke ili treninge, formiranje redova, itd.

Video analitika: Koristeći Tyco rešenja i neka rešenja naših partnera za video analitiku, neke kompanije kreirale su logičke ograde: praćenje smera kretanja saobraćaja (pogrešan smer), brzina i veličina objekata, ostavljeni predmeti koji mogu pokrenuti alarm i/ili signalizirati operateru problem u događajima u sistemu.

Sa Tyco Security Products integrisanim rešenjima možemo obezbediti dokazane aplikacije za specifične poslovne zahteve.

O nama

DSC (Digital Security Controls) je svetski lider u oblasti elektronske bezbednosti. Od samog nastanka, eksperti zaposleni u kompaniji DSC bili su vodeći u ovoj oblasti. Od naših revolucionarnih kontrolnih panela, preko vodećih proizvoda za monitoring putem IP alarma, pa do sadašnjih elegantnih, modernih i samostalnih bežičnih panela, kompanije DSC se uvek isticala u oblasti bezbednosti..