Enter a model number or name


Godine 2004., 27. avgusta, Bezbednosna direktiva HSPD 12 koju je izdao Predsednik Džordž Buš, propisala je nove zahteve za standarde pametnih kartica u Upravi. To je bila inicijativa Federalne uprave koja je izdala nove standarde za identifikaciju zaposlenih u Federalnoj upravi i preduzetnika.

Ova punomoć propisala je zahteve za opšte međuoperativne akreditive koji se mogu koristiti za logičku i fizičku kontrolu pristupa. Ovi zahtevi takođe uključuju slične dozvole za pametne kartice za Ministarstvo odbrane i aerodrome i luke, za zamenu zakonskih dozvola sa novim pametnim karticama.

Proces izdavanja i upisivanja ovih pametnih kartica uzrokuje bližu integraciju upisa i verifikacije sa fizičkim sistemima kontrole pristupa.

Ovo je takođe korak napred ka modernizaciji starih zakonskih sistema ka robusnim kompjuterizovanim platformama i sistemima sa otvorenom arhitekturom za integraciju i operativnost sa podsistemima kao što je upravljanje posetama, IDS, CCTV sistem video nadzora i osnovni sistemi.

Izazov

Glavna pitanja koja muče Upravna postrojenja, koja su najčešće na više mesta, su različitost zahteva softvera fizičkog sistema kontrole pristupa, verifikacija zaposlenog osoblja, preduzimača i posetilaca, upravljanje pristupnim nivoima i sistemska integracija. Svim ovim izazovima može se izaći u susret pomoću integrisanih rešenja sistema kontrole pristupa i video nadzora koja nudi Tyco.

Rešenje

Veliki broj lokacija, različitost zahteva softvera fizičkog sistema kontrole pristupa
Tyco je vodeći proizvođač softvera za sisteme kontrole pristupa i integrisano upravljanje bezbednošću. Koristeći našu inovativnu tehnologiju, brojne federalne upravne agencije dobile su mogućnost da razvijaju planove koji odgovaraju njihovim potrebama. Tokom nekoliko poslednjih godina, ove agencije su realizovale uštede troškova kroz konsolidaciju i poboljšanje upravljanja i administrativnih procesa, i implementirale uniformni sistem treninga i radova na održavanju. Dosadašnji rezultati bili su impresivni sa novim komandnim centrom za bezbednost, konsolidacijom različitih bezbednosnih sistema i mnogo efikasnijem upravljanju i operativnošću za efikasne operacije na uštedama troškova.

Upis na pametnim karticama/Verifikacija/Upad neželjenih posetilaca/Ograničena područja
Opažanje je bitno. Ljudi moraju biti uvereni da su oni i njihove stvari sigurni, a sa našim integrisanim sistemom upravo će tako i biti. Korišćenjem našeg sistema upisa kartica za kontrolu pristupa i rešenja za verifikaciju, zaposleni u Upravi ili preduzetnici mogu koristiti svoju pametnu karticu koju su im izdali u Upravi bez potrebe korišćenja većeg broja kartica. Ova jedna kartica garantuje mogućnost pristupa specifičnim delovima ali ne i zabranjenim područjima.

Jedno od Tyco-vih rešenja za kontrolu pristupa, PIVCheck integracija, pruža trostepeni proces verifikacije koji je idealan za primenu u Upravi. Softver vadi podatke o vlasnicima kartica sa pametnih kartica, validira PIN vlasnika kartice i kompletira odgovarajuće biometrijske podatke sa kartice. Digitalna sertifikacija se očitava od strane bezbednosnog zaposlenog osoblja koje koristi dozvolu autorizovanog izdavača, SCVP, OCSP odgovaranje/ponavljanje, ili TSA „vruću“ listu (TWIC vlasnici kartica). Sve kartice se validiraju koristeći FIPS-201 protokol kako bi se otkrile falsifikovane ili klonirane kartice.

U hitnim slučajevima sistem može zaključati sva vrata ili vrata automatski zaključavati u zadato vreme u toku dana. Bilo koji pokušaj neautorizovanog pristupa ili radnje u predefinisanom području pokrenuće alarm koji će biti snimljen preko kamera i onda sačuvan u sistemu za upravljanje digitalnim videom. Uz pomoć naše integracije moguće je obezbediti dokazano rešenje za jedinstvene zahteve u Upravi. Molimo posetite specijalne aplikacije za sektor Uprave na našem web sajtu.

O nama

DSC (Digital Security Controls) je svetski lider u oblasti elektronske bezbednosti. Od samog nastanka, eksperti zaposleni u kompaniji DSC bili su vodeći u ovoj oblasti. Od naših revolucionarnih kontrolnih panela, preko vodećih proizvoda za monitoring putem IP alarma, pa do sadašnjih elegantnih, modernih i samostalnih bežičnih panela, kompanije DSC se uvek isticala u oblasti bezbednosti..